Information on this page is for customers in 

{{ town-name }}

The Future of Gas

The Future of Gas là gì?

Eversource đã đệ trình một kế hoạch chi tiết lên Sở Tiện Ích Công Cộng Massachusetts (DPU) về cách mà Tiểu Bang có thể đạt được mục tiêu không phát thải GHG (Khí Nhà Kính) trước năm 2050 trong khi vẫn duy trì dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.  Hiện nay, 638,000 khách hàng của Eversource Massachusetts dùng khí đốt tự nhiên để sưởi ấm và khoảng 50% điện năng trong khu vực được làm ra bằng khí đốt tự nhiên.

Thông qua một quy trình mạnh mẽ của các cổ đông, Eversource đã hợp tác với các cơ quan môi trường, chuyên gia kỹ thuật và tiện ích khí đốt khác ở Massachusetts để phát triển một danh mục giải pháp chi tiết nhằm cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn năng lượng, đồng thời giảm phát thải carbon ở mọi giai đoạn của quy trình chuyển giao khí đốt.

Chúng tôi nhận thấy có nhiều cách để đạt mức phát thải bằng không trước năm 2050 và hoàn toàn ủng hộ vai trò thiết yếu của chúng tôi trong việc đạt mục tiêu này. Trong khi khám phá các phương án công nghệ mới và cân bằng sự phức tạp của việc chuyển đổi sang một tương lai ít carbon hơn, chúng tôi tin rằng khí đốt tự nhiên là một nguồn năng lượng ngắn hạn quan trọng, an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

Chúng tôi mời quý vị tham gia vào cuộc thảo luận về cách chúng ta hoạch định cho tương lai.

Kế Hoạch của chúng tôi

Kế hoạch của chúng tôi nhận dạng các hành động trong bốn lãnh vực:

  1. Giảm nhu cầu năng lượng
  2. Điện khí hóa hỗn hợp
  3. Điện khí hóa chiến lược
  4. Khử carbon trong mạng lưới khí đốt của chúng tôi  

Ví dụ, chúng tôi đang tiến hành một cuộc thí điểm địa nhiệt được nối mạng ở Framingham mà sẽ cho phép nhiều khách hàng được phục vụ từ một hệ thống. Đây là công trình đầu tiên loại này ở vùng New England và cung cấp một phương pháp cách tân để làm sạch và sưởi ấm và làm mát bền vững. 

Những nỗ lực khác bao gồm khám phá "điện khí hóa hỗn hợp" — kết hợp các máy bơm nhiệt nguồn không khí điện với khí tự nhiên để dự phòng, pha trộn các loại khí ít carbon hơn từ các bãi rác và trang trại với khí tự nhiên truyền thống, và tiếp tục chương trình và các dịch vụ tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ của chúng tôi để khách hàng có thể giảm nhu cầu năng lượng tổng thể của họ.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết trong kế hoạch đầy đủ.

Những nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm bớt khí thải carbon trong tương lai không làm thay đổi cam kết của chúng tôi hiện nay nhằm giải quyết các nhu cầu cải thiện hạ tầng cơ sở hiện thời để giảm khí thải methane và bảo đảm dịch vụ khí đốt an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc chuyển đổi từ khí tự nhiên sang các nguồn năng lượng sạch sẽ làm phát sinh chi phí cho khách hàng. Điều quan trọng là khả năng chi trả cho tất cả khách hàng phải là một yếu tố chính yếu khi cân nhắc các kế hoạch do các cơ quan tiện ích đề xuất.   

Các buổi Điều Trần Sắp Tới

DPU sẽ tổ chức hai phiên điều trần ảo, vào các ngày dưới đây, để thu thập ý kiến khách hàng về kế hoạch được đề xuất của chúng tôi. Các nhận định bằng văn bản cũng sẽ được chấp nhận cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2022. Thông tin về cách cung cấp nhận định có trong Thông Báo Nộp Đơn và Điều Trần Công Cộng.

  • Thứ Ba ngày 3 tháng 5 lúc 7 giờ tối
  • Thứ Năm ngày 5 tháng 5 lúc 2 giờ chiều 

Thông Tin Thêm

Tìm hiểu thêm về tiến trình, các công ty tham gia, các cổ đông và quy trình gắn kết khách hàng, và duyệt xét tất cả các tài liệu được nộp trên trang web The Future of Gas.